top of page
2023-06-15 - 19.06.35 - LZ9_4624.jpg

Photography course

We are currently preparing training for you for the period 2021/2022.

A film from the road

Reportáž je k vidění v archivu České televize v iVysílání

objektiv-ct-grossglockner-lz.jpg

Vítejte v největším rakouském Národním parku Vysoké Taury, který se rozkládá v oblasti Korutan. Tato fascinující oblast nabízí úchvatné pohledy, a to nejen na údolí Mölltal, ale i na jeho severní zakončení, kde se nachází ledovec Pasterze a Grossglockner, nejvyšší hora Rakouska.

 

Grossglockner, majestátní vrchol vysoký 3 798 metrů, je nejen nejvyšší horou Rakouska, ale také druhým nejvyšším vrcholem Východních Alp. Tato hora a její okolí jsou známé svou geologickou strukturou, kterou tvoří převážně břidlice, dávající krajině charakteristickou černou barvu.

 

Ledovec Pasterze, nacházející se na jižním svahu Grossglockneru, je nejen největším ledovcem v Rakousku, ale i druhým největším v Alpách. S délkou přes 8 kilometrů a tloušťkou ledu až 200 metrů je tento ledovec nádherným přírodním úkazem. Nicméně, stejně jako mnoho dalších ledovců, i Pasterze se postupně zmenšuje a ustupuje, což má významné důsledky pro ekosystém regionu.

 

Zajímavostí je, že v oblasti Vysokých Taur se nachází vyhlídka Kaiser-Franz-Josef-Höhe, pojmenovaná po habsburském panovníku císaři Františku Josefovi I., který navštívil Korutany v roce 1856 spolu se svou ženou císařovnou Alžbětou (Sisi). Návštěvníci se sem mohou dostat autem, motorkou nebo autobusem a mohou zde navštívit návštěvní centrum s výstavní plochou, poskytující informace o biodiverzitě, geologických procesech a klimatických vlivech v regionu.

 

Pro milovníky motorismu je oblast známá také Vysokohorskou silnicí Grossglockner Hochalpenstrasse, oblíbenou mezi příznivci sportovních vozidel a motocyklů. V roce 2023 byla expozice v návštěvním centru zaměřena na značku Porsche, která slavila 75 let své existence.

 

Přírodní bohatství oblasti je podtrženo výskytem svišťů a kozorožců. Svišti, patřící do skupiny hlodavců čeledi veverkovitých, jsou jednou z nejcharakterističtějších ikon alpského prostředí. Tato zvířata měří na délku od 40 do 80 cm, váží od 4 do 8 kg a jsou známá svým charakteristickým voláním sloužícím k vzájemné komunikaci a varování před nebezpečím. Během zimního období přežívají hibernací, během které výrazně snižují své tělesné funkce.

 

Kozorožec horský je zase majestátní a robustní druh zvířete, který dokáže přežít a pohybovat se v extrémních podmínkách hor. Samci kozorožců mohou mít rohy dlouhé až jeden metr, což je znakem jejich síly a dominance.

 

 Kozorožci jsou také známí svou schopností pohybovat se po strmých a skalnatých terénech, což jim umožňuje přistupovat k zdrojům potravy a unikat predátorům v náročném horském prostředí.

 

Grossglockner a ledovec Pasterze jsou tedy nejen vizuálním zážitkem, ale také nám přibližují bohatou historii, přírodní krásy a zvířecí obyvatele tohoto úchvatného alpského prostředí. Oblast byla formována po miliony let geologickými procesy, které zde vytvořily jedinečné horské formace, údolí a ledovce. Pohoří Vysoké Taury je součástí Alp, které se začaly formovat před přibližně 65 miliony let během alpinské orogeneze. Geologická rozmanitost regionu zahrnuje rozsáhlé vrstvy břidlice, které přispívají k charakteristickému vzhledu některých částí pohoří.

 

Historie regionu je bohatá a propletená s evropskými dějinami. Již v pravěku byly oblasti Alp osídleny, což dokládají archeologické nálezy. V průběhu středověku a novověku hrály Alpy důležitou roli v obchodních a vojenských cestách. Jejich existence a zachování jsou připomínkou důležitosti ochrany těchto unikátních přírodních pokladů pro budoucí generace.

Want a lecture on this trip? Contact me.
bottom of page